Pwy ydi Pwy

Mae staff yr ysgol i gyd yn gweithio i sicrhau bod y disgyblion yn gallu cael y profiadau gorau posibl yn eu bywyd ysgol. Ceir yma restr o'r staff sy'n llunio ein tîm cyfeillgar yn Ysgol Talysarn:

Staff yr Ysgol 2018-2019

Prifathrawes: Mrs. Glenda Evans

Pennaeth Cynorthwyol:
Mrs. Einir Evans/Mrs Anna Hughes

 

Athrawon:
Mrs Nia Hughes
Mrs Einir Evans
Mrs Anna Hughes
Miss Bethan Evans

Cymhorthyddion Dosbarth:
Miss Deborah Roberts
Miss Rachael Parry
Miss Sharleen Jones
Miss Lynne Davies
Mrs. Linda Watts
Mrs. Rhian Gregory
Miss Nesta Evans
Miss Ffion Haf Roberts
Miss Lisa Owen
Miss Nicola Jones
Miss Cara Thomas

Staff Ategol:
Ysgrifennyddes, clerc amser cinio - Mrs Bethan Houghton
Gofalwraig - Mrs Beverly Nicholls
Cogyddes - Mrs. Amanda Jones
Uwch-oruchwylwraig amser cinio - Mrs. Linda Watts
Goruchwylwraig amser cinio - Miss Nesta Evans
Glanhawraig - Miss Ellen Owens

Dosbarthiadau 2017-2018
Meithrin, Derbyn - Mrs Nia Hughes
Blwyddyn 1 a 2 - Mrs Einir Wynn Evans
Blwyddyn 3 a 4 - Mrs. Anna Hughes
Blwyddyn 5 a 6 - Miss Bethan Evans