Pwy ydi Pwy

imageMae staff yr ysgol i gyd yn gweithio i sicrhau bod y disgyblion yn gallu cael y profiadau gorau posibl yn eu bywyd ysgol. Ceir yma restr o'r staff sy'n llunio ein tîm cyfeillgar yn Ysgol Talysarn:

Staff yr Ysgol 2016-2017

Prifathrawes: Mrs. Glenda Evans

Pennaeth Cynorthwyol:
Mrs. Einir Evans/Mrs Anna Hughes

 

Athrawon:
Mrs Nia Hughes
Mrs Einir Evans / Miss Emma Lewithwaite
Mrs Anna Hughes
Miss Bethan Evans / Miss Elliw Pritchard

Cymhorthyddion Dosbarth:
Miss Sharleen Jones
Miss Lynne Davies
Mrs. Linda Watts
Mr. Nick Thomas
Mrs. Rhian Gregory
Miss Nesta Evans
Miss Ffion Haf Roberts
Miss Lisa Owen

Staff Ategol:
Ysgrifennyddes, clerc amser cinio - Miss Nia Evans
Gofalwraig - Mrs Beverly Nicholls
Cogyddes - Mrs. Amanda Jones
Uwch-oruchwylwraig amser cinio - Mrs. Linda Watts
Goruchwylwraig amser cinio - Miss Nesta Evans
Glanhawraig - Miss Ellen Owens

Dosbarthiadau 2016-2017
Meithrin, Derbyn - Mrs Nia Hughes
Blwyddyn 1 a 2 - Mrs Einir Wynn Evans/ Miss Emma Lewithwaite
Blwyddyn 3 a 4 - Mrs. Anna Hughes
Blwyddyn 5 a 6 - Miss Bethan Evans / Miss Elliw Pritchard