Mentergarwch

Yn flynyddol bydd y plant yn cael cyfle i sefydlu busnes. Mae hyn yn rhoi cyfle iddynt ddatblygu nifer o sgiliau trawsgwricwlaidd ac yn rhoi blas iddynt o amrywiol gyfleoedd gwaith.

imageBwrlwm Bysedd

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

imageCrefftau Cwl

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

imageTrysorau Talysarn

I weld mwy o luniau - cliciwch yma