Croeso i Ysgol Gynradd Talysarn

Ar ran yr holl staff a llywodraethwyr dymunaf eich croesawu i wefan yr ysgol. Lleolir yr ysgol yng nghanol pentref Talysarn. Darperir addysg ar gyfer disgyblion 3 – 11 oed. Derbynir plant i’r ysgol yn rhan amser ym Medi yn dilyn eu penblwydd yn 3 oed ac yn llawn amser ym Medi yn dilyn eu penblwydd yn 4 oed.

Ein gweledigaeth fel ysgol yw fod pob disgybl yn cael cyfle i serennu beth bynnag fo ei cefndir ieithyddol, anghenion ychwanegol neu rhwystrau difreintedd. Ein dyletswydd fel ysgol yw hyrwyddo datblygiad pob disgybl i fod yn seren ddisglair.

Mae holl staff a llywodraethwyr yr ysgol yn gweithio’n galed i sicrhau fod yr ysgol yn cynnig amgylchedd hapus a chyfeillgar. Byddwn yn hyrwyddo, datblygu a darparu y disgyblion gyda sgiliau priodol ar gyfer addysg a bywyd yn yr 21fed ganrif. Gyda’n gilydd fel tîm o ddisgyblion, staff, rheini, llywodraethwyr a’r gymuned rydym yn llwyddo i greu awyrgylch croesawgar yn yr ysgol ac yn aml iawn bydd ymwelwyr yn cyfeirio at yr awyrgylch yma. Credwn yn gryf drwy sicrhau awyrgylch croesawgar, ysgogol, gofalgar a diogel bod y disgyblion yn datblygu i’w llawn potensial.

Rydym yn sicrhau bod pob unigolyn yn cael cyfle teg i flodeuo yn ddisgyblion gyda ymdeimlad o flachder yn eu hunain, eu cyd ddisgyblion, eu rhieni, eu staff a’r gymuned ehangach. Rhoddir fri ar wobrwyo a chanmol llwyddiannau’r disgyblion yn gyson.

Gwireddwn ein gweledigaeth drwy ddarparu cwricwlwm amrywiol, cytbwys a chyfoethog a hynny drwy’r addysgu, cefnogaeth, paratoi profiadau gwerthfawr ac adnoddau da iawn.

Yn gywir,
G. Evans (Pennaeth)

Newyddion

Bingo Pasg
... mwy

 

Blwyddyn Derbyn 1 a 2 yn Fu's
I weld lluniau Blwyddyn Derbyn 1 a 2 yn Fu's ... mwy


Newyddion diweddaraf - cliciwch yma

Calendr