News

Easter BingoEaster Bingo

Click here for more information


imageBlwyddyn Derbyn 1 a 2 yn Fu's - translation coming soon...

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


imagePrynhawn Blasu - translation coming soon...

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


imageGwasanaeth Nia o Coleg Y Bala - translation coming soon...

Click here to view more photos


imageGwasanaeth Diolchgarwch - translation coming soon...

Click here to view more photos


imageLlofnod Dysgu Teulu - translation coming soon...

Click here to view more photos


imageNadolig 2017 - translation coming soon...

Click here to view more photos


imageGweithgareddau Blwyddyn 3 a 4 - translation coming soon...

Click here to view more photos


imageCymhwysedd Digidol - translation coming soon...

Click here to view more photos


imageBore Coffi McMillan - translation coming soon...

Click here to view more photos


imageProsiect Llofnod Dysgu Teulu - translation coming soon...

Teuluoedd blwyddyn 1 a 2 yn gweithio gyda'r Llyfrgell fel rhan o brosiect Llofnod Dysgu Teulu.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


imageTy Newydd Llanystumdwy - translation coming soon...

Blwyddyn 5 a 6 wedi bod ar ymweliad preswyl yn Nhy Newydd Llanystumdwy yn gweithio gyda Mari Emlyn ar prosiect cyffroes iawn ar y cyd a Ysgol Brynaerau

Click here to view more photos


imageLofnod Dysgu Teulu - translation coming soon...

Llofnod 2017 wedi cychwyn, 8 Teulu gweithgar iawn wedi cwblhau'r llofnod ac yn awyddus yn y gweithdai.

Click here to view more photos


Recognising excellence

The Estyn awards 2016-2017

We are pleased to announce the publication of our short film featuring the excellence from our awards evening.

Thank you to everyone who took part.

To watch the film - click here


imageLleu – Ysgol Talysarn - Ebrill 2016 - translation coming soon...

Aeth rhai o blant Blwyddyn 4,5 a 6 ar daith preswyl i Gaerdydd am dri diwrnod ar Ebrill 11eg. Cafodd y disgyblion amser gwych yn ymweld â rai o brif atyniadau’r brifddinas gan gynnwys Stadiwm y Mileniwm, Y Senedd, Techniquest a Sain Ffagan. Bu’r criw yn ffodus iawn o gael aros yng Nghanolfan yr Urdd a chael cyfle i ymlacio rhywfaint hefyd gyda’r nos drwy gael mynd i’r pictiwrs ac i fowlio deg. Roedd yn brofiad bythgofiadwy i’r disgyblion.
Daeth Theatr Maldwyn draw i’r ysgol yn ddiweddar i berffomio sioe am yr Ail Ryfel Byd gan bod y disgyblion hynaf yn astudio’r Rhyfel. Cafodd y plant gyfle i fod yn rhan o’r sioe, roedd pob un wedi mwynhau yn fawr.
Cafodd plant Blwyddyn 1 a 2 gyfle i ymweld â Chanolfan Mari Jones yn Y Bala dechrau’r mis gan eu bod wedi bod yn astudio hanes Mari a’r Beibl. Cafodd y disgyblion wisgo fyny fel pobl y cyfnod a chymeryd rhan mewn sawl gweithgaredd tra y buont yno. Roedd pawb wedi mwynhau y diwrnod yn fawr.


imageMr Urdd

To view more photos - click here


image Ysgol Talysarn School Eistedfod

To view more photos - click here


February News

Reception class, Year 1 and 2 pupils recently visited Colwyn Bay Zoo as they were studying the Penguins theme this term. Everybody enjoyed the experience hugely.

The school’s senior pupils had an opportunity to participate in hockey sessions run by Hoci Cymru. The pupils enjoyed this hugely and they are looking forward to further sessions.

Dragon Week is held at the school at the beginning of March. Many various activities had been organized during the week including an afternoon of Welsh crafts, a talk by the Urdd Marketing Officer and a visit from Mr Urdd, a writing workshop by the author Angharad Tomos, a Welsh disco and to finish off the week, a School Eisteddfod. Congratulations to all the individuals who won during the day. Osian Llyfni won the chair for writing a story with Elan runner up and Ffion third. The Llifon team won the shield this year.

One recitation group competed at the Catchment-area Cylch Eisteddfod on Saturday, February 27th. We commend the children on their efforts in coming third in the competition.

A St David’s Day service was held on March 1st, governors were invited to the service and dinner, every class participated in the celebration. Thanks also to Anti Mandy and Anti Elen the cooks for preparing the St David’s Day dinner.

Year 5 pupils had an opportunity to perform an instrumental piece based on the migrants escaping from Syria, as part of Bangor Music Festival. The pupils performed their work on Bangor High Street. An excellent experience for all the pupils of working with the composer Mared Emlyn.

Weekly Family Fun sessions have recently been held at the school. The sessions were varied including singing, story telling and creating crafts sessions. The parents visited the fun sessions with their children after school.

We wish to thank Meinir Owen, a student from UCNW Bangor who recently taught Year 3 and 4. We extend best wishes to her.