Language Charter

imageYsgol Talysarn Language Charter vision

Dywedai hen ŵr llwyd o’r gornel,
‘Gan fy nhad mi glywais chwedl,
A chan ei daid y clywsai yntau
Ac ar ei ôl fe gofiai innau.’

We will continue to remind and maintain the enthusiasm, and their pride daily.
After all-
Cymru bach, arhosa yn Gymraeg...