Gweithio o Adra - Cyfnod Sylfaen

AMSER STORI

Yn ôl...

Douglas a'r Cywion Ciwt

Amser Stori Atebol

 

Y Llew Tu Mewn

Amser Stori Atebol

 

Cwning-Od: Glaw a Hindda 

Amser Stori Atebol

 

Mili'r Mircat

Amser Stori Atebol (Welsh only)

 

Yr Arth a fu'n Bloeddio Bŵ

Amser Stori Atebol

 

Yr Eliffant Eithaf Digywilydd

Amser Stori Atebol

 

Paid â Phoeni

Amser Stori Atebol

 

Yr Hipo Cyntaf ar y Lleuad

Amser Stori Atebol

 

Gwneud y pethau bychain

Amser Stori gyda Mari Grug

 

Fi, dy frawd, yw e!

Amser Stori gyda Mari Grug

 

Planed Arbennig Harri

Amser Stori gyda Mari Grug (Welsh only)

Holi Hai

Amser Stori gyda Mari Grug (Welsh only)

 

Sara Sero

Amser Stori gyda Mari Grug (Welsh only)

 

 

 

Yn ôl...